Bytový dom – Vranovská ul. – Bratislava

Projekt a lokalizácia: Kompletná obnova bytového domu – Vranovská ul. – Bratislava

Realizácia: 2013

O projekte: Kompletná obnova bytového domu, zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, sanácia balkónov, nová izolácia strechy, obnova interiérov, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, rekonštrukcia – výmena výťahov.