O mne

Ing. Michal Ťažár

  • Výkon technického (stavebného) dozora /2009-pokračuje/
  • CERTIFIKÁT – zaškolenie po teoretickej ako i praktickej stránke na aplikáciu produktov MultiTherm® NEO, M, MM, MP spoločnosťou BASF Slovensko spol. s r.o. /2016/
  • Skúška odbornej spôsobilosti v stavebníctve – stavebný dozor s rozsahom oprávnenia pozemné stavby – /2016/
  • Stavebná fakulta STU v Bratislave – odbor – Realizácia stavieb, ukončené inžinierske štúdium, titul „Ing.“ – /2001-2007/
  • Stredná priemyselná škola – stavebná – Bratislava /1995-1999/

Stavebný dozor

Služby

Čo ponúkam

  • Výkon činnosti stavebného a technického dozoru v odbore pozemné stavby
  • Kontrolu cien a výkazov výmer projektových a stavebných prác
  • Organizáciu výberových konaní vrátane vyhodnotenia
  • Prípravu podkladov a dokumentov pre stavebné a kolaudačné konanie
  • Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie
  • Sprostredkovanie vypracovania energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii stavby

Kontakt

Info

Ing. Michal Ťažár +421903163000 Vranovská 61, 851 01 Bratislava

Kontakt