Radová zástavba Brick Park

Brick Park

Projekt a lokalizácia: Zástavba radových rodinných domov – Bratislava – Trnávka

Realizácia: Zahájenie prác 03/2018

O projekte: Ide o 10 radových rodinných domov s 29 bytovými jednotkami. Radová zástavba je navrhnutá v dvoch pásoch, čím sa vytvorí poloverejný vnútroblok s komunikáciou – prístup k druhému radu domov. Celý komplex je riešený formou kondomínia, kde v každom rodinnom dome sú navrhnuté tri byty /spodný s priľahlou záhradou/, s podzemnou parkovacou garážou /32 parkovacích miest/, doplnené parkovacími miestami na teréne. Parkovacia garáž je celá pod úrovňou terénu. Na streche garáže je zeleň, v rámci ktorej je vytvorená oddychová zóna s detským ihriskom. Horná stavba je navrhnutá kombinovaná zo železobetónu, z murovaných tehelných stien a z dreveného krovu. V rodinných domoch sú obvodové, vnútorné a deliace AKU steny navrhnuté murované z tehál. Vodorovné nosné konštrukcie – stropné dosky a prievlaky sú železobetónové, monolitické.