Ako nezávislý stavebný /technický/ dozor v odbore pozemné stavby vám môžem pomôcť:

Ostatné služby: