HILL SITE – Bratislava – Koliba

Projekt a lokalizácia: Rekonštrukcia rodinného domu, Bratislava – Koliba

Realizácia: 2016

O projekte: Rekonštrukčné práce na objekte (oprava fasády; nové izolácie terás, fasády a základov; nové klampiarske prvky, podlahoviny).