Stavebný dozor

Stavebný manažment
Stavebný a technický dozor

Úvod

Budem rád ak ma oslovíte na prípadnú spoluprácu pri vašom zámere či sne o rodinnom dome, chate, prístavbe, nadstavbe alebo náročnejších stavbách ako polyfunkčné objekty, bytové domy a iné bytové a nebytové stavby. Po niekoľko ročných skúsenostiach v stavebníctve Vám zabezpečím komplexný a nezávislý stavebný manažment - stavebný dozor – technický dozor Vášho projektu. Pôsobím prevažne v Bratislave a jej blízkom okolí. Som zapísaný v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov /SKSI/.

Kedy potrebujem a čo je:

0 +

Dokončených projektov

0 +

Klientov

O mneIng. Michal Ťažár

Výkon technického (stavebného) dozora od roku 2009

Certifikát

Zaškolenie po teoretickej ako i praktickej stránke na aplikáciu produktov MultiTherm® NEO, M, MM, MP spoločnosťou BASF Slovensko spol. s r.o. /2016/

Skúška odbornej spôsobilosti v stavebníctve

Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia pozemné stavby – /2016/

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Odbor – Realizácia stavieb, ukončené inžinierske štúdium, titul „Ing.“ – /2001-2007/

Stredná priemyselná škola

Stavebná – Bratislava /1995-1999/

Projekty

Rodinné domy

Rekonštrukcie a búracie práce

Obnova bytových domov

Bytové domy

Služby

Manažment stavieb

Technický dozor

Stavebný dozor

Dohodnime si stretnutie ešte dnes!

+421 903 163 000

Blog

Drobná stavba

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu

Viac »

Jednoduchá stavba

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného zákona: „Jednoduché stavby sú: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje

Viac »
Stavebný dozor

Kontakt

Ing. Michal Ťažár

Osvedčenia