PRIMA PARK – Bratislava – Ružinov

Prima Park

Projekt a lokalizácia: Bytový dom – Jašíková ul., Bratislava – Ružinov

Realizácia: 2014 – 2015

O projekte:  Bytový dom je navrhnutý prestavbou administratívnych priestorov na byty s rešpektovaním zastavanej plochy a výšky budovy. Objekt má 48 bytových jednotiek, skladové a pivničné priestory, 91 parkovacích miest. V rámci búracích prác bolo potrebné odstrániť všetky vnútorné a vonkajšie konštrukcie po nosný železobetónový skelet a oceľovú konštrukciu na 7.np mimo schodísk a obvodovej konštrukcie zo severnej a južnej časti fasády. Jestvujúca výšková časť je sedem podlažná so strojovňami výťahov a klimatizácie na 8. podlaží. Nosný systém je kombinovaný, podzemné podlažie a šesť nadzemných podlaží je 4 postavené zo železobetónového, prefabrikovaného skeletu S 1.2/83 a dve posledné podlažia sú z ocele.  Nové dispozičné, architektonické riešenie vyžaduje vo všetkých podlažiach búracie práce a doplňujúce, nové nosné konštrukcie. Nové nosné konštrukcie sú navrhnuté pre balkóny a loggie, doplnenie stropov v konzolových vyloženiach priečlí, nová nadstavba 8. NP cez celý pôdorys objektu a nové nosné konštrukcie pre výťahy.